Mẫu Thông Báo Nghỉ Tết (tải xuống)公司春節放假通知範本 、中越文  (繁體字/简体字)免費下載 - 越南投資顧問 Viet Nam Business Support

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com

2022年12月13日 星期二

Mẫu Thông Báo Nghỉ Tết (tải xuống)公司春節放假通知範本 、中越文  (繁體字/简体字)免費下載


Nội dung được đề xuất cho bạn : Săn nhân tài nhận về combo ưu đãi Nhất cử lưỡng tiện

為您推薦: 獵頭服務、一舉兩得 

 繁體範本

Công ty TNHH

Địa chỉ:

——————————有限公司

地址:

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

越南社會主義共和國

獨立-自由-幸福

 

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

202__年春節放假公告

關於年度節假日安排的通知

Căn cứ theo tình hình hoạt động của Công ty, xem xét đến việc thuận lợi cho toàn thể anh chị em Công nhân viên nghỉ tết về quê.  Sau khi họp trao đổi cụ thể với Công đoàn cơ sở, Công ty quyết định thông báo về thời gian nghỉ tết và các vấn đề cần chú ý như sau:

根據公司生產運營狀況以及考慮到全體員工春節期間回家過年的順利,經公司工會與管理部會議議決。本公司對放假時間及注意事項通知如下:

Thời gian nghỉ tết là từ ngày :       đến hết ngày

一、 本公司的放假時間為:

I.                    Thời gian đi làm lại : Toàn thể công nhân viên sẽ chính thức đi làm lại vào ngày :     /           /

二、 復工時間:

II.                 Các trường hợp quê ở xa, trường hợp khác cần xin nghỉ thêm phép phải hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép và nộp Đon xin nghỉ phép đã được ký duyệt lên Bộ phận HCNS trước ngày   /      12/2022

三、 對於特殊情況需要請年假或者其他情況者需要在2022/12/   日之前將請假條提交行政部

III.               Trường hợp đặc biệt sau khi kết thúc thời gian nghỉ tết mà không thể trở lại làm việc đúng ngày được, phải thông báo ngay trong ngày cho Quản lý Bộ phận và Bộ phận HCNS. Có trách nhiệm phải bù đơn xin nghỉ phép kèm giấy tờ liên quan ngay trong ngày đầu tiên đi làm lại, trình Quản lý Bộ phận cùng các cấp quản lý ký duyệt. Sau đó nộp Bộ phận HCNS lưu, nếu không sẽ bị tính là nghỉ không phép.

四、   特殊情況下(因自身原因)無法按時返工的員工必須在第一時間通知部門管理及公司行政部說明理由, 並在復工的第一時間按程序補簽請假條和提交相關證明,免得視為曠工處理、

五、   Nơi nhận : Toàn thể Công nhân viên    收件:全體員工

Lưu HS : Phòng HCNS                        存档:行政部

 

Chủ tịch Công đoàn cơ sở

工會主席

Bộ phận HCNS

行政部

Tổng giám đốc
總經理

 

简体范本

Công ty TNHH

Địa chỉ:

——————————有限公司

地址:

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

越南社会主义共和国

独立-自由-幸福

 

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

2022年春节放假公告

关于年度节假日安排的通知

 

Căn cứ theo tình hình hoạt động của Công ty, xem xét đến việc thuận lợi cho toàn thể anh chị em Công nhân viên nghỉ tết về quê.  Sau khi họp trao đổi cụ thể với Công đoàn cơ sở, Công ty quyết định thông báo về thời gian nghỉ tết và các vấn đề cần chú ý như sau:

根据公司生产运营状况以及考虑到全体员工春节期间回家过年的顺利,经公司工会与管理部会议议决:本公司对放假时间及注意事项通知如下:

I.                    Thời gian nghỉ tết là từ ngày :       đến hết ngày

一、 本公司的放假时间为:

II.                 Thời gian đi làm lại : Toàn thể công nhân viên sẽ chính thức đi làm lại vào ngày :     /           /

二、 复工时间:

III.               Các trường hợp quê ở xa, trường hợp khác cần xin nghỉ thêm phép phải hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép và nộp Đon xin nghỉ phép đã được ký duyệt lên Bộ phận HCNS trước ngày   /      12/2022

三、 对于特殊情况需要请年假或者其他情况者需要在2022/12/   日之前将请假条提交行政部

IV.              Trường hợp đặc biệt sau khi kết thúc thời gian nghỉ tết mà không thể trở lại làm việc đúng ngày được, phải thông báo ngay trong ngày cho Quản lý Bộ phận và Bộ phận HCNS. Có trách nhiệm phải bù đơn xin nghỉ phép kèm giấy tờ liên quan ngay trong ngày đầu tiên đi làm lại, trình Quản lý Bộ phận cùng các cấp quản lý ký duyệt. Sau đó nộp Bộ phận HCNS lưu, nếu không sẽ bị tính là nghỉ không phép.

四、 特殊情况下(因自身原因)无法按时返工的员工必须在第一时间通知部门管理及公司行政部说明理由, 并在复工的第一时间按程序补签请假条和提交相关证明,免得视为旷工处理、

五、   Nơi nhận : Toàn thể Công nhân viên    收件:全体员工

Lưu HS : Phòng HCNS                        存档:行政部

 

Chủ tịch Công đoàn cơ sở

工会主席

Bộ phận HCNS

行政部

Tổng giám đốc
总经理

Nội dung được đề xuất cho bạn : Săn nhân tài nhận về combo ưu đãi Nhất cử lưỡng tiện

為您推薦: 獵頭服務、一舉兩得 


Mail: vntouzi@gmail.com

沒有留言:

張貼留言

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com