公司管理部、人事行政相關文件與法務文件 - 越南投資顧問 Viet Nam Business Support

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com

2022年8月18日 星期四

公司管理部、人事行政相關文件與法務文件

  Hồ sơ giấy tờ  Công ty cần có

公司管理部、人事行政相關文件與法務文件

Nhằm đảm bảo được sự hợp pháp trong kinh doanh và nắm bắt quản lý một cách toàn diện doanh nghiệp, chúng ta cần nắm rõ các hồ sơ pháp lý và quy trình thủ tục xin cấp.Một Công ty muốn vận hành ổn định thì bắt buộc phải có nền tảng pháp lý vững chắc. Nếu đứng trên phương diện là chủ doanh nghiệp hoặc người điều hành doanh nghiệp, chúng ta cần hiểu rõ kiến thức này. Mặc dù có thể chúng ta sẽ không trực tiếp đi làm những hồ sơ thủ tục này, nhưng vẫn phải biết rõ để quản lý nhân viên cũng như đảm bảo sự an toàn về pháp lý cho doanh nghiệp.

為了確保企業的合法性並全面掌握企業運營管理,我們需要對法律文件和申請流程具有充分的了解,並具有基本的法律基礎。公司想穩定運作,則需要了解此知識。雖然業主或領導階層不會直接經辦這些手續,但一定要了解,以對管理工作有幫助及確保企業對法律的安全性。

I.文件

Dưới đây là danh mục các hồ sơ Công ty cần phải xin cơ quan có thẩm quyền cấp và quy trình cụ thể cho từng loại giấy tờ.

如下為相關文件清單

a) Hồ sơ pháp lý 法務文件

1.  Chủ trương đầu tư

投資政策

2.  Dự án đầu tư/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

投資方案/ 項目可行性研究報告

3. Giấy phép đầu tư 

投資執照

4.  Giấy phép kinh doanh

營業執照 

5.     Hợp đồng thuê  đất hoặc hợp đồng thuê nhà xưởng 

租地合同或廠房租賃合同

6.     Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

土地證 

b) Hồ sơ liên quan xây dựng 

有關建築的文件

1.     Giấy phép xây dựng 

建築執照

2.     Văn bản hoàn thành công trình

 工程驗收記錄

3.     Giấy chứng nhận sở hữu công trình

 工程使用執照

4.     Bản vẽ mặt bằng tổng thể (nhà xưởng sản xuất, nhà xưởng cho thuê) (nếu có). 

廠房總體平面圖 

c) Hồ sơ liên quan môi trường

有關環保的文件 

1.     Hồ sơ lập bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường

環境影響評價報告或環保切結書

2.     Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc phê duyệt báo cáo

đánh giá tác động môi trường

環境影響評價報告或環保切結書的核准函

3.     Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại/chất thải rắn/ chất thải sinh hoạt

固廢/危害廢棄物運輸處理合同

4.     Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại 

危害廢棄物申報登記表

5.     Biên bản nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải, khí thải 

污水處理系統,煙氣處理系統的驗收記錄

6.     Văn bản xác nhận hòan thành Quyết định phê duyệt DTM

環評驗收核准函

7.     Biên bản đấu nối nước thải hoặc hợp đồng đấu nối nước thải

污水排入城市/工業園下水道記錄表

8.     Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43

43號法規之定期觀測報告

d). Hồ sơ liên quan đến lao động

有關勞工的文件

Những giấy tờ  liên quan đến bảo hiểm

有關保險的文件

1.      Thống kê tổng số lao động Việt Nam và tổng số lao động nước ngoài.

越南員工及外籍員工的統計表

2.     Giấy phép lao động , Giấy phép lưu trú của lao động nước ngoài

外籍勞工的工作證,暫住證

3.      Nội quy lao động

公司製度(勞動規則)

4.      Thang bảng lương

工資階梯表

5.      Qui chế lương

薪酬政策

6.      Danh sách các thiết bị nghiêm ngặt về an toàn lao động

特種設備清單

7.      Danh sách Máy móc thiết bị đã được kiểm định về an toàn lao động

經檢驗合格的特種設備清單

8.      Danh sách Máy móc thiết bị chưa kiểm định về an toàn lao động

未檢驗的特種設備清單

9.      Đăng ký Sở lao động các thiết bị nghiêm ngặt về an toàn lao động

特種設備申報記錄 (向勞動局申報)

10.  Giấy chứng nhận tập huấn an toàn lao động

勞動安全培訓認證

11.  Biên bản thành lập công đoàn cơ sở

籌組工會記錄

12.  Hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp

承包食堂伙食合同

13.  Về bảo hiểm

   關於社保

14.  Hồ sơ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

員工定期體檢的相關資料

15.  Các tài liệu liên quan nhân sự khác

關於人事的其他文件:

·         Quy trình tuyển dụng

招聘流程

·         Kế hoạch tuyển dụng

招聘計劃

·         Phiếu yêu cầu tuyển dụng

招聘申請表

·         Bảng thông tin ứng tuyển

應聘信息表

·         Bảng đánh giá ứng viên 

面試評估表

·         Bảng ký tên tham gia tập huấn nội quy Công ty- 

公司 制度培訓簽到表

·         Thông báo nhận việc

錄用通知書

·         Đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc 

員工轉正評估表

·         Kế hoạch đào tạo 

培訓計劃

·         Phiếu đề nghị đào tạo 

培訓申請表

·         Danh sách CNV tham gia đào tạo 

受訓人員名單

·         Bản cam kết đào tạo 

培訓協議書

·         Chương trình đào tạo 

培訓課程

·         Phiếu đánh giá khóa học 

培訓評價表

·         Báo cáo kết quả đào tạo 

培訓工作評估報告

·         Hồ sơ đào tạo cá nhân 

員工個人培訓記錄

·         Giấy chứng nhận 

認證

·         Bảng thông tin nhân viên 

員工信息表 

·         Phiếu Ra cổng 

放行單/出門條

·         Phiếu đăng ký Tăng ca 

加班申請單

·         Phiếu tăng ca bổ sung 

補充加班表

·         Đơn xin nghỉ phép 

請假單

·         Bảng Tổng hợp nghỉ phép 

員工請假匯總表

·         Phiếu xác nhận thời gian làm việc 

工作時數確認單

·         Đơn xin thôi việc

離職申請書

·         Bảng chấm công 

出勤表

·         Bảng lương 

工資表

·         Phiếu lương tháng 

月度工資表

·         Phiếu Góp ý – Khiếu nại 

合理化建議/意見反饋表

·         Biên bản họp xử lý Khiếu nại 

意見反饋會議記錄

·         Sổ theo dõi Góp ý – Khiếu nại 

合理化建議/意見反饋匯總表

·         Biên bản vi phạm 

員工違紀處理記錄表

·         Bản Cảnh cáo 

警告信

·         Thông báo họp xử lý Kỷ luật 

員工違紀處理會議通知單

·         Biên bản họp xử lý Kỷ luật 

員工違紀處理會議記錄

·         Sổ theo dõi Kỷ luật  

員工違紀處理記錄表

·         Phiếu đề nghị Khen thưởng 

員工獎勵申請書

·         Sổ theo dõi Khen thưởng 

員工獎勵記錄表

·         Thông báo khen thưởng 

獎勵通知書

·         Quy định quản lý công tác phí

出差費用管理制度

·         Giấy đề nghị đi công tác 

出差申請單

·         Giấy giới thiệu 

推薦函/介紹信

·         Giấy đi đường 

出差路條

·         Kế hoạch đi công tác

出差計劃

·         Bảng xác nhận công tác 

 出差確認單

·         Báo cáo kết quả công tác 

出差報告

·         Bảng kê phụ cấp lưu trú ở nước ngoài 

跨國 出差住宿費用報銷單

·         Bảng kê thanh toán tiền khoán công tác phí 

出差費報銷單

·         Tờ trình công tác phí vượt khung hạng 

出差費超標說明……..等

 

 

e)  Hồ sơ khác:

審計文件、財務報告、ISO(若有)等。

     f). Hồ sơ liên quan phòng cháy chữa cháy

有關消防的文件

1.      Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (thường được gọi là giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy)

消防設計審核意見書

2.      Xác nhận nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

消防驗收核准函

3.      Hồ sơ theo dõi quản lý công tác PCCC&CNCH theo quy định tại điều 3 Thông tư số 66/2014/TT/BCA ngày 16/12/2014,điều 9 thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Công An và các văn bản quy phạm pháp luật gồm có:

消防救護跟踪管理資料以及法律規範文件:

-Quy định, nội quy, quy trình an toàn về PCCC&CNCH, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về PCCC&CNCH kèm theo quyết định ban hành của lãnh đạo cơ sở.

消防安全規定及流程,消防指引文件及基地領導頒布之決定

- Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở, đội PCCC chuyên ngành, danh sách người được phân công thực hiện nhiệm vụ cứu nạn , cứu hộ, sơ đồ tổ chức lực lượng PCCC&CNCH của cơ sở

成立消防隊伍之決定函,消防及救護人員工作分配清單,成立消防隊伍組織架構圖

-Sơ đồ mặt bằng cơ sở, sơ đồ bố trí công nghệ, hệ thống kỹ thuật, vật tư có nguy cơ xảy ra cháy nổ, tai nạn của cơ sở; sơ đồ bố trí các khu vực dễ xảy ra tai nạn.

總平面圖,可發生事故及工傷危機的工藝技術系統之佈置圖, 可發生工傷區域之佈置圖

-Phương án chữa cháy của cơ sở, phương án cứu hộ cứu nạn của cơ sở và

phương án chữa cháy của cơ sở, phương án cứu hộ cứu nạn của Cảnh sát PC&CC đã được; báo cáo kết quả tổ chức phương án thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ

 已核准的救火及救護計劃,消防演練報告

- Biên bản kiểm tra an toàn PCCC, các văn bản đề xuất kiến nghị về công tác PCCC, bản sao biên bản vi phạm và quyết định liên quan đến xử lý vi phạm(nếu có)

消防檢查檢查記錄表及有關消防的處罰記錄(若有)

- Biên bản tự kiểm tra an toàn PCCC của cơ sở, trong đó có thể hiện các điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở theo điều 7 nghị định 79/2014/ND-CP  ngày 21/07/2014 của Chính phủ ( lưu ý việc tự kiểm tra hệ thống điện, điều kiện thoát nạn, phương tiện, hệ thống PCCC...)

公司消防檢查記錄表,要執行政府於 2014 年 7 月 31 號頒布第79/2014/ND-CP 的第七條(對電氣系統,逃生條件,消防系統進行檢查)

-       Bản sao công văn thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC nếu có

消防設計審核意見表及消防驗收核准函公證(若有)

-       Công tác thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại cơ sở (giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc)

公司火災爆炸責任保險投保工作(火災爆炸責任保險證書)

-       Các sổ theo dõi về công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ và hoạt động của đội PCCC cơ sở

公司消防隊伍培養,專業培訓,宣傳工作及消防工作的跟踪表

-       Sổ theo dõi thống kê phượng tiện PCCC , phương tiện cứu nạn cứu hộ

消防設施,工具及救護工具台賬

-       Các hồ sơ tài liệu liên quan hoạt động bảo trì hệ thống điệnhệ thống chống sét, hệ thống thông gió, hút khói, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, chữa cháy tự động

自動救火系統,消防水供水系統,火災自動報警系統,抽風系統,防雷系統及電氣系統維護保養工作有關資料

-       Thống kê báo cáo về PCCC, hồ sơ vụ cháy, vụ việc , sự cố tai nạn, vụ việc tai nạn, cứu hộ ( nếu có)

消防事故,火災,工傷及救護統計表(若有)

-       Văn bản thông báo về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC với cơ quan cảnh sát PCCC nếu có

-       提交消防警察機構至確保消防安全條件通知(若有)

-       Các công văn tài liệu của UBND các cấp, cơ quan cảnh sát PCCC và các cơ quan chức năng khác gửi cho cơ sở liên quan đến công tác quản lý nhà nước về PCCC ( nếu có)

-       有關消防水之政府公文


 

加我好友、了解越南 。 

Line ID : liaojieyuenan 

微信號: peijiahe798 

 


沒有留言:

張貼留言

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com