MẪU THÔNG BÁO BỔ NHIỆM NHÂN SỰ 公司人事任命通知書範本 (中越文) - 越南投資顧問 Viet Nam Business Support

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com

2022年5月25日 星期三

MẪU THÔNG BÁO BỔ NHIỆM NHÂN SỰ 公司人事任命通知書範本 (中越文)

 
Công Ty TNHH…

Địa chỉ :

有限公司

地址:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

越南社會主義共和國

獨立-自由-幸福

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

公司人事任命通知書

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chiến lược kinh doanh và nhu cầu biên chế nhân sự của Công Ty. Sau khi thông qua quyết định của Ban giám đốc Công Ty, nay quyết định bổ nhiệm nhân sự mới đối với các Anh/Chị được thông báo sau đây, cụ thể:

為適應公司經營戰略發展的需要與人事編制的需求,經公司董事會議決議,

決定對以下同志進行新的人事任命,現予以公布,具體任命如下:

Bổ nhiệm : ……………………….. đảm đương chức vụ : ………………………..

任命_______同事 為_______,全面負責_______工作,

 

Quyết định bổ nhiệm nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành, sau khi điều chỉnh chức vụ sẽ điều chỉnh lương cho phù hợp.

以上任命決定自發布之日起即開始執行,職務調整後,薪資相應調整。

 

Trân trọng thông báo!

特此通告!- Nơi nhận:  Toàn thể Công Nhân Viên                                      Tổng giám đốc

收件:全體員工                                                                        總經理

- Lưu HC-NS.

存檔:行政人事部


Tải miễn xuống phí 免費下載範本  加我微信、獲得更多:
1 則留言:

  1. Cảm ơn admin, em từ zalo qua đây để nói lời cảm ơn

    回覆刪除

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com