Công văn số: 450/VPCP-QHQT第450/VPCP-QHQT號公文(為了疫情期間替外國人、海外越僑及其親屬創造入境越南的便利條件,調整調整相關入境規定) - 越南投資顧問 Viet Nam Business Support

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com

2022年1月24日 星期一

Công văn số: 450/VPCP-QHQT第450/VPCP-QHQT號公文(為了疫情期間替外國人、海外越僑及其親屬創造入境越南的便利條件,調整調整相關入境規定)

  


Công văn số: 450/VPCP-QHQT V/v giải quyết nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân

Kính gửi các Bộ:

Công an, Ngoại giao, Y tế, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông.

Xét báo cáo của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao (các văn bản số 1792/BC-BCA ngày 27/12/2021, số 170/BNG-LS ngày 18/01/2022) về giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

越南政府辦公廳於2022年1月18日發佈第450/VPCP-QHQT號公文(為了疫情期間替外國人、海外越僑及其親屬創造入境越南的便利條件,調整調整相關入境規定)

1.持有合法有效入境證件如永久居留證、暫住證、簽證、免簽證明的外國人、海外越僑及其親屬,可依據移民法規直接入境,無需重新辦理人員檢查手續或申請入境許可。

2.希望進入越南考察市場、工作、投資、參加會議、研討會、學習、探親的人,如果沒有上述文件,則需要先由擔保單位、人向省市人民委員會申請並獲得同意公文,再持憑向出入境管理局申請簽證許可並辦理簽證。

3.觀光簽證僅限參加文化體育旅遊部【國際遊客入境定點觀光試辦計劃】的旅客申請。

注:

入境時還是需要遵照越南衛生部的防疫規定

準備疫苗接種證明、登機前72小時內PCR檢測報告

出發前請務必再三確認越南最近的入境建議規定並配合辦理

Emai: vntouzi@gmail.com

加我好友、了解越南 。 Line ID : liaojieyuenan 微信號: peijiahe798


1. Đồng ý chủ trương tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân về nước.

2. Về đối tượng người nước ngoài nhập cảnh:

Người nước ngoài được cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; riêng đối với người nước ngoài vào du lịch, trước mắt, tiếp tục thực hiện theo Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế.

3. Về thẩm quyền, thủ tục xét duyệt nhập cảnh:

- Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ (thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, giấy miễn thị thực còn giá trị) được nhập cảnh Việt Nam theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài lại Việt Nam và Nghị định của Chính phủ số 82/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2015, mà không phải làm lại thủ tục kiểm tra nhân sự, cấp thị thực/ giấy miễn thị thực, không cần xin phê duyệt chủ trương nhập cảnh của bộ, ngành, địa phương.

- Đối với người nước ngoài chưa có thị thực: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục xem xét phê duyệt tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nhập cảnh để làm việc, dự hội nghị, hội thảo, học tập, nhân đạo… trên địa bàn tỉnh; các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Trung ương chủ động quyết định việc mời, đón và chịu trách nhiệm quản lý người nước ngoài làm việc với cơ quan mình.

4. Bộ Công an rà soát các trường hợp cấm nhập cảnh mới được bổ sung thời gian vừa qua, thông báo cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có hình thức hủy các loại giấy tờ nhập cảnh Việt Nam đã được cấp; phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan ban hành hướng dẫn thủ tục nhập cảnh để triển khai thống nhất trên toàn quốc, phù hợp với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, hướng dẫn y tế của Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

沒有留言:

張貼留言

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com