KHI NÀO THÌ CÔNG TY ĐƯỢC PHÉP SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG? 2021年起生效的越南勞動法、開除規定 - 越南投資顧問 Viet Nam Business Support

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com

2021年8月24日 星期二

KHI NÀO THÌ CÔNG TY ĐƯỢC PHÉP SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG? 2021年起生效的越南勞動法、開除規定

 Kính chào các bạn trẻ làm việc tại các Khu công nghiệp và các Nhà đầu tư nước ngoài. Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Để cập nhật cụ thể những quy định pháp luật về sa thải Người lao động. Bài viết hôm nay xin được chia sẽ đến quý vị  về quy định sa thải mới nhất.4. Sa thải.

解雇

Điều 125. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

125 :采取解雇的纪律处分  

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:   

雇主可在下列情况,施以解雇之纪律处分:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơilàm việc;   

劳工具有偷窃、贪污、赌博、蓄意伤害、在职场范围内吸毒、泄漏雇主科技经营机密、科技秘诀、侵犯智慧财产权,对雇主资产及利益造成严重损害,或因威胁而造成严重损害的行为者。

2 Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;   

2劳工有揭露商业秘密、技术秘密、侵犯雇主知识产权的行为,造成严重损害的财产和雇主的利益的威胁行为,或劳动规则中所规定的职场性骚扰行为

3 Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;   

3.受延长加薪时限、革职的纪律处分的劳工,但在未撤除纪律处分期间累犯。累犯是指劳工重复违反行为,而这种行为已收到纪律处分但未按照本法第126条规定撤除纪律处分。  

4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.   

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

4.劳工在无正当理由的情况下擅自旷工的第一天起在30天内累计5天,或在365天之内累计20     

被认为有正当理由包括自然灾害、火灾,自己或亲人生病但需要有诊治单位的证明,以及劳动规则中规定的其他情况。Điều 126. Xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động

126条:撤除纪律处分、纪律处分执行期限之减免  

1. Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật.

自受谴责处分起后3个月或自延长调薪处分起后6个月内的劳工,而未再犯者,则其纪律处分将自动撤除。对被施以革职劳动纪律形式处分,则于革职起后3年,若仍予继续违反劳动纪律者,不被视为有再犯的行为。      

2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ thì có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn.

接受延期调薪的劳工,于执行处分期一半后而表现有进步者,雇主得考虑予以减免其执行期限。


沒有留言:

張貼留言

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com