QUI TRÌNH CÁC BƯỚC LẬP VÀ XIN THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 环评办理流程 - 越南投資顧問 Viet Nam Business Support

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com

2020年8月25日 星期二

QUI TRÌNH CÁC BƯỚC LẬP VÀ XIN THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 环评办理流程


Đánh giá tác động môi trường ĐTM được quy định tại phụ lục II nghị đinh số 18/2015/NĐ-CP ( quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường).
EIA環境影響評估在第18/2015號法令/ ND-CP(環境保護規劃,戰略環境評估,環境影響評估和規劃條例)的附錄II中進行了規定。 環保計劃)。

Tại phụ lục II này bao gồm nhóm các dự án về xây dựng, nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, dự án về giao thông, dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ, dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt, dự án về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, dự án về dầu khí, dự án về xử lý, tái chế chất thải, dự án về cơ khí, luyện kim, dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ, … và các dự án khác.
本附錄二包括一組建築項目,建築材料生產項目,交通項目,電子,能源,放射性和水相關項目。 利益,森林開發,種植,礦物勘探,開發和加工項目,油氣項目,廢物處理和回收項目,工程項目,冶金項目,項目 木材加工項目,玻璃生產,陶瓷,...以及其他項目。

Trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tiến hành tham vấn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ( Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bới dự án.
Những Công ty thuộc diện phải lập Đánh giá tác động môi trường ĐTM phải nghiêm chỉnh chấp hành. Bởi đó là hành vi vi phạm ảnh hưởng nghiêm trọng đến bảo vệ môi trường và ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. 

Trên thực tế, hầu như tất cả các doanh nghiệp đều liên hệ dịch vụ ngoài để lập đánh giá tác động môi trường và sắp xếp chuyên gia phối hợp cung cấp tài liệu cũng như kiểm tra số liệu. Các dịch vụ hỗ trợ về lập Đánh giá tác động môi trường ĐTM thường gặp là các Công ty dịch vụ môi trường và các Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh. Mức chi phí lập đánh giá cùng mức thẩm định cũng tuỳ thuộc theo quy mô từng dự án. Nhưng xin được nhấn mạnh rằng, Đánh giá tác động môi trường ĐTM là thủ tục quan trọng trong đầu tư đối với các đối tượng thuộc diện bắt buộc. Qui trình lập Đánh giá tác động môi trường ĐTM cụ thể như sau:
實際上,幾乎所有公司都與外部服務機構聯繫以準備環境影響評估,並安排專家協調文件的提供和數據的驗證。 環境影響評估準備工作最常見的支持服務是環境服務公司和省環境監測中心。 評估成本和評估水平還取決於每個項目的規模。 但要強調的是,環境影響評價是強制性項目投資的重要程序。 環評的過程如下:

1. Chủ đầu tư liên hệ tìm kiếm đơn vị tư vấn uy tín và ký kết hợp đồng lập Đánh giá tác động môi trường ĐTM.
业主联系具有可靠性的单位签订建立环评合约。
2. Phối hợp cung cấp tài liệu và hỗ trợ công tác khảo sát :
配合提供相关资料及协助考察的接等工作,例如:
- Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn;
地理条件,地质,气象水文的考察工作
- Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT - XH;
社会经济情况,自然条件的数据考察
- Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án;
对项目范围内及附件的相关指标进行取样及检测气样,水压,土样,
- Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án;
明确项目范围内的气候因素
- Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án;
对项目的现状进行评估
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh;
明确污染源
- Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án;
评估环境影响程度
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án;
建立建厂过程中的减少环境污染措施
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường;
建立项目投产后的减少环境污染措施
- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;
提出三废处理方案
-Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án;
请示当地政府机关的意见
-Xây dựng chương trình giám sát môi trường;
建立环保监督方案
-  Cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành khảo sát thực tế 
政府机关派遣有关部门进行考察
- Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM
成立评审团以及核准


政府公文圖片:
Trước khi đến khảo sát chính thức , cơ quan chức năng sẽ gửi một thông báo để doanh nghiệp chuẩn bị như sau:
正式考察之前,政府机关将提前发送通知公文给公司,


翻译:

                    平陽省委員會                                                                    越南社會主義共和國

                      工業區管理局                                                                        獨立-自由-幸福

編號:

關於對環保工作進行檢查

致:                    責任有限公司

根據平陽省工業區管理局的工作安排,本周自                     的時間內,省工業區

管理局將安排考察團到公司檢查:

內容:對環保工作進行檢查,作為。。。。責任有限公司環評申請的根據。

時間:

地點:

為了會議的重要性,建議公司總經理安排好時間,參與人員以及相關文件,

以會議順利達到美好的結果。

工業區管理局主任


Sau khi tiến hành khảo sát và thấy tương đối phù hợp. Cơ quan có thẩm quyền ( Ban quản lý các khu công nghiệp hoặc.vv....) sẽ gửi thư mời tham dự cuộc họp thẩm định và yêu cầu nộp phí thẩm định như sau :
政府機關考察和認為符合之後,將發送邀請函及要求繳規費:

翻译:

                    平陽省委員會                                                                    越南社會主義共和國

                      工業區管理局                                                                        獨立-自由-幸福

編號:383/BQL-MT

關於環評申請評審工作的邀請函

致:越南FILTRAFINE責任有限公司

根據省工業區管理局的工作安排,本周自           到     的時間內,

省工業區管理局特此邀請越南FILTRAFINE責任有限公司總經理參與會議:

內容:針對責任有限公司項目規模:     進行環評評審

時間

地點:

為了會議的重要性,省工業區管理局邀請業主提前30分鐘到達,準備會議。若業主不能參與會議,必須授權給責任人參與,提供授權代理書,並保證對被授權人在會議中提出的所有建議負全部責任

業主需按照如下方式繳納20,000,000 VND環評審定費(根據平陽省委員會於2016/12/20日頒布的第57/2016-QD-UBND號決定公文):

管理機構名稱:平陽省稅務局

國庫賬號:7111.1.1054260

國庫機關:平陽省國庫辦事處

繳納內容:Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động  tài nguyên môi trường ( Mã chương:505 , Mã ngành kinh tế : 341, Mã nội dung kinh tế : 2634)

環評審定費(章編號:505,經濟行業編號:341,經濟內容編號:2634

缴纳方式公司可直接到平陽省國庫缴纳或在有联结国库的银行汇款(viettinbank, vietcombank,BIDV,Agribank,…

注意:

繳納審定費之後請將匯款單或收據寄給平陽省工業區管理局,以作為稅務報告的單據。

(正本或具有法人代表簽字,並負法律責任的影本)

在業主不能參與會議的情況下,必須授權給了解生產工藝及項目展開的技術幹部參與

會議,以詳細回答評審會議中所提到的問題。

若業主與顧問單位合作建立環評報告書,請通知給顧問單位的總經理一起參與會議.

工業區管理局主任


沒有留言:

張貼留言

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com