MẮT CHÚNG TA NHÌN ĐƯỢC BAO XA ? KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG TIỀM THỨC人的眼睛可以看多遠?開發意識的力量     - 越南投資顧問 Viet Nam Business Support

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com

2022年3月4日 星期五

MẮT CHÚNG TA NHÌN ĐƯỢC BAO XA ? KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG TIỀM THỨC人的眼睛可以看多遠?開發意識的力量    Sức mạnh chưa khai thác hết của con người gần như là không có giới hạn, xin cho phép tôi được hỏi bạn vài câu hỏi :   

人類的力量有多厲害你知道嗎?我請問你一個問題:

 Mắt chúng ta nhìn được bao xa ? 100 mét, 200 mét , 300 mét hay 1000 mét ?

我們人類的眼睛能看多遠?100米、200米、300米還是1000米?

 Có phải bạn cho rằng : tầm nhìn của chúng ta rất bị giới hạn đúng không ? 

 你是不是認為:我們的肉眼是有限的 ?

Xin được   hỏi thêm bạn vài câu  我再請教你幾個問題:

+  Bạn có nhìn thấy được mây trắng trên trời ? mây trên trời cách ta ít nhất 3000 mét

你能否看到天上的雲彩?、告訴你:雲彩離我們至少3000米。。。

+  Bạn có nhìn thấy được mặt trăng ? mặt trăng trên trời cách ta ít nhất 384 400 km

你能否看到天上的月亮?、告訴你:月亮離我們至少384 400 km

+  Bạn có nhìn thấy được mặt trời ? mặt trời cách ta ít nhất 149,6 triệu km

你能否看到天上的太陽?、告訴你:太陽離我們至少1,496億 km

+  Bạn có nhìn thấy được các vì sao ? các vì sao cách ta ít nhất 364 năm ánh sáng ( tốc độ ánh sáng từ trái đất đến mặt trăng chỉ vỏn vẹn 1,282 giây ...)

你能否看到天上的星星?、告訴你:最近的一顆星星離我們 364光年 (光速、從地球到月球的光速只有: 1,282秒鐘

Các vì sao mà chúng ta nhìn thấy hằng đêm đều không nằm trong thái dương hệ, ngay cả tàu vũ trụ khi khám phá trong hệ mặt trời cũng mất vài chục năm để bay đến mục tiêu. Các bạn thân mến, chúng ta luôn lầm tưởng mắt của mình chỉ có thể nhìn được rất gần, đó có phải ý thức trong đời sống vật lý này đã mặc định cho chúng ta ?

我們看到的那些星星就是已就看到了銀河系,星星不屬於太陽系。世界上最先進的宇宙飛船已經飛了三四十年也沒有探索完這個太陽系,但我們的眼睛都能看到那些星星,那些星星都在太陽系之外。各位,我們一直以來都認為我們的眼睛只能看到幾百米的距離。請問是不是你的意識在控制你的?

   Bạn muốn khai thác năng lượng tiềm thức ?沒有留言:

張貼留言

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com