Trường ca hành kỳ 1 長歌行其一 - 越南投資顧問 Viet Nam Business Support

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com

2021年12月24日 星期五

Trường ca hành kỳ 1 長歌行其一

 青青園中葵 Thanh thanh viên trung quỳ,

朝露待日晞 Triêu lộ đãi nhật hy.
陽春布德澤 Dương xuân bố đức trạch,
萬物生光輝 Vạn vật sinh quang huy.
常恐秋節至 Thường khủng thu tiết chí,
焜黃華葉衰 Hỗn hoàng hoa diệp suy.
百川東到海 Bách xuyên đông đáo hải,
何時復西歸 Hà thì phục tây quy?
少壯不努力Thiếu tráng bất nỗ lực,
老大徒傷悲 Lão đại đồ thương bi.
ps:
Trong vườn đầy màu xanh có quỳ,
Sương sớm [trên lá quỳ khô đi] do đợi ánh mặt trời.
Xuân mang đến khắp nơi sự tươi đẹp,
Vạn vật bừng sáng lên diễm lệ.
Nhưng lại thường lo sợ mỗi khi thu sang,
Vì hoa và lá sẽ héo vàng tàn rụng.
Trăm sông đều hướng về đông đổ vào biển,
Liệu có lúc nào chảy lại về phía tây chăng.
Lúc còn trẻ đầy sinh lực nếu như không cố gắng,
Thì khi về già sẽ hối tiếc lại những ngày đã qua.沒有留言:

張貼留言

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com