MỨC LƯƠNG VÙNG TỈNH BÌNH PHƯỚC 越南福省地區工資標準 - 越南投資顧問 Viet Nam Business Support

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com

2021年11月10日 星期三

MỨC LƯƠNG VÙNG TỈNH BÌNH PHƯỚC 越南福省地區工資標準

 Theo Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, thì mức lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh Bình Phước như sau:

根據越南政府於2020/01/01日頒布第90/2019/NĐ-CP號法令及附件的內容。平福省地區工資標準具體如下:

- 第壹地區:4,420,000 vnd 省直轄縣級/市級/坊級之地區

- 第貳地區:3,920,000 vnd [同帥市/真成縣/同富縣] 

- 第叁地區:3,430,000 vnd [富隆市/平隆市/漢管縣/祿寧縣/富讓縣]

- 第肆地區:3,070,000 vnd [布亞摩縣/ 布沓縣/布當縣]
加我微信,了解更多: peijiahe798


1 則留言:

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com