LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ PCCC DOANH NGHIỆP 有關企業的消防管理 - 越南投資顧問 Viet Nam Business Support

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com

2021年11月21日 星期日

LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ PCCC DOANH NGHIỆP 有關企業的消防管理

 Hồ sơ liên quan phòng cháy chữa cháy

有關消防的文件,公司需安排安環課負責建立及存檔


1.      Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (thường được gọi là giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy)

消防設計審核意見書

      2.      Xác nhận nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

消防驗收核准函

      3.      Hồ sơ theo dõi quản lý công tác PCCC&CNCH theo quy định tại điều 3 Thông tư số 66/2014/TT/BCA ngày 16/12/2014,điều 9 thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Công An và các văn bản quy phạm pháp luật gồm có:

按照公安部部長於2018年03月05日 發布第08/2018/TT-BCA號法令之第9條規定;於2014年12月16日發布第66/2014/TT/BCA號法令之第3條規定的相關規定建立消防跟踪管理資料以及法律規範文件:

-Quy định, nội quy, quy trình an toàn về PCCC&CNCH, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về PCCC&CNCH kèm theo quyết định ban hành của lãnh đạo cơ sở.

消防安全規定及流程,消防指引文件及公司領導頒布之決定

- Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở, đội PCCC chuyên ngành, danh sách người được phân công thực hiện nhiệm vụ cứu nạn , cứu hộ, sơ đồ tổ chức lực lượng PCCC&CNCH của cơ sở

籌組消防隊伍之決定函,消防及救護人員工作分配清單,成立消防隊伍組織架構圖

-Sơ đồ mặt bằng cơ sở, sơ đồ bố trí công nghệ, hệ thống kỹ thuật, vật tư có nguy cơ xảy ra cháy nổ, tai nạn của cơ sở; sơ đồ bố trí các khu vực dễ xảy ra tai nạn.

總平面圖,可發生事故及工傷危機的工藝技術系統之佈置圖, 可發生工傷區域之佈置圖

-Phương án chữa cháy của cơ sở, phương án cứu hộ cứu nạn của cơ sở và

phương án chữa cháy của cơ sở, phương án cứu hộ cứu nạn của Cảnh sát PC&CC đã được; báo cáo kết quả tổ chức phương án thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ

 已核准的救火及救護計劃,消防演練報告

- Biên bản kiểm tra an toàn PCCC, các văn bản đề xuất kiến nghị về công tác PCCC, bản sao biên bản vi phạm và quyết định liên quan đến xử lý vi phạm(nếu có)

消防檢查檢查記錄表及有關消防的處罰記錄(若有)

- Biên bản tự kiểm tra an toàn PCCC của cơ sở, trong đó có thể hiện các điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở theo điều 7 nghị định 79/2014/ND-CP  ngày 21/07/2014 của Chính phủ ( lưu ý việc tự kiểm tra hệ thống điện, điều kiện thoát nạn, phương tiện, hệ thống PCCC...)

公司消防檢查記錄表,要執行政府於 2014 年 7 月 31 號頒布第79/2014/ND-CP 的第七條(對電氣系統,逃生條件,消防系統進行檢查)

-       Bản sao công văn thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC nếu có

消防設計審核意見表及消防驗收核准函公證(若有)

-       Công tác thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại cơ sở (giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc)

公司火災爆炸責任保險投保工作(火災爆炸責任保險證書)

-       Các sổ theo dõi về công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ và hoạt động của đội PCCC cơ sở

公司消防隊伍培養,專業培訓,宣傳工作及消防工作的跟踪表 

  Sổ theo dõi thống kê phượng tiện PCCC , phương tiện cứu nạn cứu hộ

消防設施,工具及救護工具跟踪表

-       Các hồ sơ tài liệu liên quan hoạt động bảo trì hệ thống điệnhệ thống chống sét, hệ thống thông gió, hút khói, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, chữa cháy tự động

自動救火系統,消防水供水系統,火災自動報警系統,抽風系統,防雷系統及電氣系統維護保養工作有關資料

-       Thống kê báo cáo về PCCC, hồ sơ vụ cháy, vụ việc , sự cố tai nạn, vụ việc tai nạn, cứu hộ ( nếu có)

發給消防警察機構至確保消防安全條件通知(若有)

-       Văn bản thông báo về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC với cơ quan cảnh sát PCCC nếu có

-       發給消防警察機構至確保消防安全條件通知(若有)

-       Các công văn tài liệu của UBND các cấp, cơ quan cảnh sát PCCC và các cơ quan chức năng khác gửi cho cơ sở liên quan đến công tác quản lý nhà nước về PCCC ( nếu có)

-       有關消防水之政府公文(若有)。。。等加我微信,了解更多


2 則留言:

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com