TU VUNG GOP VON - 越南投資顧問 Viet Nam Business Support

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com

2021年3月28日 星期日

TU VUNG GOP VON

 对外方投资比例有什么规定吗?

Duìwàifāng tóuzī bǐlì yǒu shénme guīdìng ma?
Về tỉ lệ góp vốn đầu tư nước ngoài có quy định gì không?
 
有的。最低比例应为25%,但没有上限。
Yǒu de. Zuì dī bǐlì yīng wéi 25%, dàn méi yǒu shàngxiàn.
Có. Tỉ lệ thấp nhất phải là 25%, nhưng không có giới hạn cao nhất.
 
我公司投资可以超过50%吗?
Wǒ gōngsī tóuzī kěyǐ chāoguò 50%ma?
Vốn đầu tư của công ty chúng tôi có thể vượt quá 50% được không?
 
如果有必要的话当然可以。贵公司准备出资多少?
Rúguǒ yǒu bìyào de huà dāngrán kěyǐ. Guì gōngsī zhǔnbèi chūzī duōshǎo?
Nếu cần thiết thì đương nhiên là có thể. Quý công ty định xuất vốn bao nhiêu?
 
我公司想投资55%。
Wǒ gōngsī xiǎng tóuzī 55%.
Công ty chúng tôi muốn đầu tư 55%.
 
以什么形式?
Yǐ shénme xíngshì?
Theo hình thức gì?
 
机械设备,大约占总资本55%。
Jīxiè shèbèi, dàyuē zhàn zǒng zīběn 55%.
Thiết bị máy móc, chiếm khoảng 55% tổng vốn đầu tư.
 
好啊。我公司非常感兴趣。
Hǎo a. Wǒ gōngsī fēicháng gǎn xìngqù.
Được thôi. Công ty chúng tôi rất có hứng thú.

沒有留言:

張貼留言

Post Top Ad

vntouzi@gmail.com